• slajder 004
  • slajder 003
  • slajder 002
  • slajder 001

Položaj

Opština Danilovgrad pripada središnjem dijelu Crne Gore, i zahvata površinu od 501km2.

Danilovgrad se prostire na teritoriji nadmorske visine od 30 do 2 100 m.n.v.  Samo gradsko jezgro se nalazi na oko 50 m.n.v. dok je Velji Garač najveće brdo sa preko 2000 m.n.v.

Danilovgrad bilježi stalni porast broja stanovnika, pa je tako 1991. godine u Danilovgradu živjelo 14 718 stanovnika, 2003. godine 16 523, dok po najnovijem popisu iz 2011. godine u Danilovgradu živi 18 472 stanovnika. 

Kroz Danilovgrad prolazi magistralni put Podgorica – Danilovgrad – Nikšić. Razvijene su i lokalne putne mreže. Naš grad se graniči južno sa glavnim gradom Podgoricom, jugozapadno i zapadno sa prestonicom Crne Gore Cetinjem, sjeverozapadno i sjeverno sa industrijskim centrom Nikšićem i sjeveroistočno sa zimskim turističkim centrom Kolašinom.

Kroz Danilovgrad protiče više rijeka od kojih posebno mjesto zauzima rijeka Zeta. Rijeka Zeta obiluje ribom raznih vrsta i prelijepim izletištima.

Veliki dio teritorije Danilovgrada obuhvata Bjelopavlićka ravnica. Ova plodna nizija zajedno sa rijekom Zetom daje vrhunske uslove za razvoj poljoprivrede.

Teritorija Danilovgrada obiluje i raznovrsnom florom i faunom.