• slajder 004
  • slajder 003
  • slajder 002
  • slajder 001

Flora i fauna

Danilovgrad raspolaže raznovrsnom florom i faunom.

  • Biljni svijet karakterišu kulture svih kategorija, od submediteranskih do subkontinentalnih.
  • Planinskim dijelom obiliju bukva, zimzelena munika, bor i jela, brdskim dijelom jasen, grab, hrast, kupina, kontinentalno voće i drugim.
  • Ravničarski dio karakteriše veoma plodno zemljište, stoga u njemu  rastu sve vrste voća, povrća, žitarica i ukrasnog bilja, mediteranskog i srednjekontinentalnog karaktera.

Stočarstvo je, kao grana poljoprivrede, veoma razvijeno. Tako da teritoriju naše Opštine  nastanjuje veliki broj domaćih životinja. Raznovrsnost divljih životinjskih vrsta doprinijela je razvoju lova i ribolova. Vuk, medvjed, lisica, jelen, zec, divlja svinja, jazavac neke su od najprepoznatljivijih vrsta na teritoriji naše Opštine.