• dg most zeta 2
  • spomenik

Vaspitno-obrazovne institucije

Vrtići

JPU “Irena Radović“

Lazara Đurovića bb, Danilograd

020/810-355

Vaspitna jedinica “Zora Šaranović“ Spuž

020/811-702

Vaspitna jedinica “Donje Selo“

020/880-100

 

Osnovne škole

JU Osnovna škola “Vuko Jovović“

Lazara Đurovića

020/811-089

JU Osnovna škola “Blažo Mraković“

Donji Zagarač

069/063-301

JU Osnovna škola “Milosav Koljenšić“

Slap

069/370-001

JU Osnovna škola “Njegoš“

Spuž

020/881-408

 

Srednja škola

JU Srednja škola “Petar I Petrović Njegoš“

Lazara Đurovića 66

020/812-330

www.gimnazijadg.wordpress.com

 

JU Viša stručna “Policijska Akademija“

Božova glavica bb

020/811-335

www.policijskaakademija.me