• slajder 004
  • slajder 003
  • slajder 002
  • slajder 001

Vaspitno-obrazovne institucije

Vrtići

JPU “Irena Radović“

 Adresa: ul. Lazara Đurovića bb, Danilograd

Highlights info row image020/810-355

Vaspitna jedinica “Zora Šaranović“ Spuž

Highlights info row image020/811-702

Vaspitna jedinica “Donje Selo“

Highlights info row image020/880-100

 

Osnovne škole

JU Osnovna škola “Vuko Jovović“

 Adresa: ul. Lazara Đurovića bb

Highlights info row image020/811-089

JU Osnovna škola “Blažo Mraković“

Adresa: Donji Zagarač

Highlights info row image069/063-301

JU Osnovna škola “Milosav Koljenšić“

Adresa: Slap

Highlights info row image069/370-001

JU Osnovna škola “Njegoš“

 Adresa: Spuž

Highlights info row image020/881-408

 

Srednja škola

JU Srednja škola “Petar I Petrović Njegoš“

 Adresa: ul. Lazara Đurovića bb

Highlights info row image020/812-330

www.gimnazijadg.wordpress.com

 

JU Viša stručna “Policijska Akademija“

Adresa: Božova glavica bb

020/811-335

www.policijskaakademija.me