• slajder 004
  • slajder 003
  • slajder 002
  • slajder 001

Klima

Na klimatske prilike u Danilovgradu značajan uticaj ima blizina Skadarskog jezera i Jadranskog mora. Takođe u Danilovgradu kao i u Crnoj Gori veliki uticaj imaju Đenovski ciklon i Sibirski anticiklon.

Danilovgrad odlikuje mediteranska klima koju karakterišu duga i vrela ljeta i relativno blage i kišovite zime. Najtopliji mjesec je avgust sa maksimalnom temperaturom do 42°C, dok je najhladnije u januaru kada se minimalna temperature spušta i do -13°C. Najučestaliji vjetrovi su sa pravca Jugoistoka  i Sjeverozapada. Broj ljetnjih dana je oko 140, oblačnih oko 110, dok je 250 sa dnevnom temperaturom većom od 10°C.  Pojava sniježnih padavina u ravnici traje oko 10 dana godišnje, a u planinskom potručju od 90 do 180 dana. Prosječna godišnja vlažnost vazduha  je 71%. Najveća vlažnost vazduha je 80% u novembru, a najmanja 62% u julu i avgustu.